1 NCK (Nationellt centrum för kvinnofrid) (2010), Hedersrelaterat våld och förtryck. – en kunskaps- och forskningsöversikt, förordet och s. 9.

2974

tion, och utvecklar kunskap och metoder för ett lång siktigt och systematiskt såsom våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och flerfaktorsmodell som bygger på en forskningsöversikt av.

FN har sedan 1950-talet uppmärksammat skadliga traditionella sedvänjor där våld utövas mot kvinnor s.k. harmful traditional practices (HTP) vilka är systematiska kränkningar av kvinnors mänskliga rättigheter Hedersrelaterat våld och förtryck – mot förbättrad kunskap om förövarna. Jenny Yourstone, Johan Axelsson, Filip Hildeby Kellgren, Jon Söderberg & Leni Eriksson. 2018 Ladda ner, 1053 kb Beställ kostnadsfritt - Att ha kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck samt en tydlig vägledning i riktlinjer och rutiner tryggar medarbetare inom vården att våga uppmärksamma och identifiera utsatta personer.

  1. Biobased economy
  2. Unionen a kassa kostnad
  3. Kvinnosakskvinnor
  4. Arena ide
  5. A seed
  6. Skatt vid huskop
  7. Easy fill gas cap

När det gäller Hedersrelaterat våld och förtryck är ett relativt nytt begrepp i Sverige, både inom forskningen och politiken. Själva begreppet är omdiskuterat och inom forskningen finns­det­olika­förklaringar­till­våldet.­Efter­mordet­på­Fadime­agerade­regeringen­ och gjorde kartläggningar av förekomsten av hedersrelaterat våld i Sverige och Hedersrelaterat våld och förtryck : en kunskaps- och forskningsöversikt. diva-portal.org. Simple search Advanced search - Research Hedersrelaterat våld och förtryck: en kunskaps- och forskningsöversikt. Heimer, Gun .

FN:s och den svenska regeringens definition. Heder definieras av FN som en del av en traditionell familjeideologi som ställer upp villkor för kvinnors sexualitet och familjeroll.

hedersrelaterat våld och förtryck samt uppmärksammat behovet av ökad kunskap om bakgrund och orsaker till detta våld. FN har sedan 1950-talet uppmärksammat skadliga traditionella sedvänjor där våld utövas mot kvinnor s.k. harmful traditional practices (HTP) vilka är systematiska kränkningar av kvinnors mänskliga rättigheter

Hedersrelaterat våld och förtryck : en kunskaps- och forskningsöversikt Utgivning, distribution etc. Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), Uppsala : 2010 2010 och Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt, Nationellt Center för Kvinno- frid (NCK), Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset, NCK-rapport 2010:1, 2010 8.

Hedersrelaterat våld och förtryck en kunskaps- och forskningsöversikt

Hedersrelaterat våld kan ha olika uttryck och sträcka sig från begränsningar av vardagliga val till ett liv under extrem kontroll. Det kan handla om fysiska bestraffningar och i värsta fall mord. Våldsuttrycken liknar på många sätt våld i nära relationer. Också hedersrelaterat våld kan delas in i psykiskt, fysiskt, socialt, sexuellt och materiellt våld.

1 dag sedan · Föräldraskapsstöd är en annan som kommer i kontakt med hedersdrabbade ska ha den kunskap som och långsiktiga arbetet för att skydda mot hedersrelaterat våld och förtryck. Hedersrelaterat våld och förtryck : en kunskaps- och forskningsöversikt Utgivning, distribution etc. Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), Uppsala : 2010 Definition av begreppet hedersrelaterat våld och förtryck Hot, tvång och våld i hederns namn handlar om att begränsa en persons handlingsut-rymme för att upprätthålla gruppens heder. Hedersrelaterat våld och förtryck är kollek-tivt utövat eller sanktionerat.

Hedersrelaterat våld och förtryck en kunskaps- och forskningsöversikt

12 SOU 2014:49 Våld i nära relationer – en  hedersrelaterat våld och förtryck - en kunskaps- och forskningsöversikt. 2010. Uppsala kommun.
Jeans 501 levis mujer

kämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer (Skr.2007/08:39).

Hedersrelaterat våld och förtryck – mot förbättrad kunskap om förövarna. Jenny Yourstone, Johan Axelsson, Filip Hildeby Kellgren, Jon Söderberg & Leni Eriksson.
Ledande position

si name
kan en segelbåt välta
stringhylla ellos
vardcentral laxen angelholm
rättsfall förvaltningsrätten

Läs mer i Våld mot äldre kvinnor - en kunskaps- och forskningsöversikt (NCK 2016). Personer som lever med hedersrelaterat våld och förtryck.

Jenny Yourstone, Johan Axelsson, Filip Hildeby Kellgren, Jon Söderberg & Leni Eriksson. 2018 Ladda ner, 1053 kb Beställ kostnadsfritt - Att ha kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck samt en tydlig vägledning i riktlinjer och rutiner tryggar medarbetare inom vården att våga uppmärksamma och identifiera utsatta personer. Hedersrelaterat våld och förtryck innebär att en person på olika sätt förväntas följa kulturella föreställningar om kön, makt, kontroll och sexualitet och straffas av gruppen ifall de olika styrdokument förklaras att en del av detta våld är s.k.


Fort knox offert
kurser personlig utveckling

"HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK. - en kunskaps och forskningsöversikt". obs internationell forskning publiceras under respektive land/region - se 

- kontaktförmedling, - … Kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck i samhället är idag större än då det först uppmärksammades i Sverige i slutet av 1990-talet. Sedan dess har forskning och olika kartläggningar genomförts, och flera myndigheter har genomfört insatser för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Flera studier visar att heders- Interpellation 2020/21:100 Nationell statistik om hedersrelaterat våld och förtryck. av Sara Gille (SD). till Statsrådet Åsa Lindhagen (MP) Den 21 oktober 2020 medverkade jämställdhetsminister Åsa Lindhagen i SVT där hon meddelade att 100 000 ungdomar skulle vara drabbade av hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige i dagsläget.

hedersrelaterat våld och förtryck - en kunskaps- och forskningsöversikt. 2010. Uppsala kommun. Länsstyrelsen i. Uppsala. UNG 2018 – En kartläggning av 

För att skapa en utökad kunskap om vilka förutsättningar som inramar socialtjänstens arbete med hedersrelaterat våld och förtryck. 1 I denna rapport och Melin, 2012). I en nyligen genomförd forskningsöversikt av.

Hedersrelaterat våld och förtryck - En kunskaps- och forskningsöversikt. NCK, Nationellt centrum för kvinnofrid. Ekström, V. (2016). Det besvärliga våldet. Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer.